Gửi trọn niềm tin tới cộng đồng

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số người đang online: 4702
Tổng lượt truy cập: 2,844,125

Văn bản chỉ đạo của Trung ương


STT Tiêu đề Số quyết định Ngày ban hành File File đính kèm
1 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NGÀNH NGHỀ NÔNG THÔN ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045 1058/QĐ-TTg 14/09/2023
2 Công văn V/v hướng dẫn tạm thời về triển khai xây dựng mô hình thí điểm xã NTM thông minh, xã thương mại điện tử 3445/BNN-VPĐP 29/05/2023
3 Quyết định Ban hinh kế hoạch thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm thuộc Chương trình Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn thông minh giai đoạn 2021 - 2025 06/QĐ-BCDDTWW-VPĐP 12/10/2022
4 HƯỚNG DẪN Việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 90 /HD-MTTW-BTT 20/09/2022 123-2-535-0. HD lay y kien ve su hai long xay ...
123-7-472-1. Phiếu số 1 (xã đạt chuẩn NTM).doc
123-59-448-2. Phiếu số 2 (xã NTM nâng cao).doc
123-13-14-3. Phiếu số 3 (xã NTM kiểu mẫu).doc
123-17-139-4. Phiếu số 4 (huyện chuẩn NTM).doc
123-24-742-5. Phieu so 5 (thị xã, thành phố hoàn ...
123-37-585-6. Phiếu số 6 (huyện NTMNC).doc
123-37-570-7. Phiếu số 7 (tỉnh, thành phố hoàn ...
123-2-226-8. Đề cương báo cáo tổng hợp kết quả ...
123-19-665-9. Biểu số 1 (tổng hợp kết quả lấy ý ...
123-42-481-10. Biểu số 2a và 2b (tổng hợp kết ...
123-54-700-11. Biểu số 3a 3b 3c (tổng hợp kết quả ...
123-16-231-12. Mẫu biên bản bàn giao phiếu lấy ý ...
5 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành “Hướng dẫn thực hiện tiêu chí về giao thông thuộc bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới/xã nông thôn mới nâng cao và huyện nông thôn mới/huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025” 932/QĐ-BGTVT 18/07/2022