Gửi trọn niềm tin tới cộng đồng

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số người đang online: 353
Tổng lượt truy cập: 2,620,210

Hướng dẫn thủ tục hồ sơ đăng ký sản phẩm OCOP

12/05/2021 - Lượt xem: 3614

1.Hồ sơ đề xuất đánh giá sản phẩm tại cấp huyện:
 
Chủ thể OCOP (doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, chủ hộ sản xuất...) chuẩn bịhồ sơ nộp về Ủy ban nhân dân cấp huyện, bao gồm:
2.Hồ sơ đề xuất đánh giá sản phẩm cấp tỉnh:Do Ủy ban nhân dân cấp huyện chuẩn bị. Bao gồm:
 
- Công văn gửi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đề nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP;
 
- Biên bản đánh giá của Hội đồng cấp huyện;
 
- Hồ sơ sản phẩm.
 
3.Hồ sơ đề xuất đánh giá sản phẩm cấp quốc gia: Do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chuẩn bị. Bao gồm:
 
- Công văn gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP;
 
- Biên bản đánh giá của Hội đồng cấp tỉnh;
 
- Quyết định phê duyệt kết quả chấm điểm, Giấy chứng nhận đạt sao của sản phẩm;
 
- Hồ sơ sản phẩm;
 
- Các văn bản xác nhận kiểm tra, kiểm nghiệm bổ sung của cấp tỉnh (nếu có).
 
4)Hồsơ đề xuất, phê duyệt sản phẩm cấp quốc gia: Do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương là đơn vị tham mưu) chuẩn bị. Bao gồm:
 
- Biên bản đánh giá của Hội đồng cấp trung ương;
 
- Dự thảo Quyết định phê duyệt kết quả đánh giá và Giấy chứng nhận sản phẩm OCOP cấp quốc gia.
 
- Hồ sơ sản phẩm.
 
- Các văn bản xác nhận kiểm tra, kiểm nghiệm bổ sung của cấp trung ương (nếu có)

Tổng hợp: (Nguồn: )

Tag: Chương trình mỗi xã một sản phẩm; OCOP Hà Nội
Tin mới nhất

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số người đang online: 353
Tổng lượt truy cập: 2,620,210