banner
Gửi trọn niềm tin tới Cộng Đồng

Phát triển sản phẩm OCOP tại Hà Nội

Tác giả: vov1.vov.gov.vn - 25/03/2021

 
VOV1 - OCOP - Chương trình Mỗi xã một sản phẩm là chương trình quốc gia, trọng tâm phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở địa phương theo chuỗi giá trị. Tổng kết giai đoạn 2018-2020 triển khai, chương trình có sức lan tỏa lớn, khi đến nay cả nước có hơn 6.000 sản phẩm, trong đó hơn hai phần ba sản phẩm được công nhận 3 sao trở lên (vượt 1,86 lần so với mục tiêu). Điều này cũng cho thấy nhiều sản phẩm địa phương đã được chuẩn hóa về quy trình sản xuất, chất lượng, nâng cao sức cạnh tranh.
Ông Nguyễn Văn Chí, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới Hà Nội, bàn về câu chuyện thực tế phát triển sản phẩm OCOP tại Hà Nội - nơi chiếm tới một phần tư số sản phẩm trong chương trình OCOP quốc gia.

Nguồn: vov1.vov.gov.vn

Tag: OCOP Chương trình mỗi xã một sản phẩm Chương trình OCOP