banner
Gửi trọn niềm tin tới Cộng Đồng

Hà Nội có thêm 12 xã nông thôn mới và 5 xã nông thôn mới nâng cao

Tác giả: Thanh Tùng - 13/03/2021

Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao thành phố Hà Nội (Hội đồng thẩm định thành phố) vừa hoàn thành thẩm định, đánh giá, chấm điểm các tiêu chí công nhận đạt chuẩn nông thôn mới của 12 xã thuộc 5 huyện Chương Mỹ, Ba Vì, Ứng Hòa, Mê Linh, Mỹ Đức) và đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao của 5 xã thuộc 2 huyện Hoài Đức, Đan Phượng.
 
Đối với 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới, căn cứ văn bản số 48/HD-SNN ngày 27/6/2017 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội về việc hướng dẫn phương pháp đánh giá, chấm điểm các tiêu chí công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020, 100% thành viên trong Hội đồng thẩm định thành phố đã bỏ phiếu nhất trí chấm điểm các xã: Tốt Động, Hoàng Văn Thụ (huyện Chương Mỹ); Yên Bài, Tiên Phong, Phú Đông (huyện Ba Vì); Quảng Phú Cầu, Đồng Tiến, Lưu Hoàng, Hồng Quang (huyện Ứng Hòa); Tự Lập, Tam Đồng (huyện Mê Linh); Vạn Kim (huyện Mỹ Đức) đề nghị công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.
 
Hà Nội có thêm 12 xã nông thôn mới và 5 xã nông thôn mới nâng cao
 
Đối với 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, căn cứ Văn bản số 434/HD-SNN ngày 21/12/2018 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội về việc hướng dẫn phương pháp đánh giá, chấm điểm các tiêu chí công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao thành phố Hà Nội giai đoạn 2018-2020, 100% thành viên trong Hội đồng thẩm định thành phố thống nhất chấm điểm các xã: Yên Sở (huyện Hoài Đức); Liên Hồng, Thọ Xuân, Thượng Mỗ, Hạ Mỗ (huyện Đan Phượng) đề nghị công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020.
 
Trên cơ sở kết quả đạt được, Hội đồng thẩm định thành phố sẽ trình Chủ tịch UBND thành phố quyết định công nhận 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020.
 
Trước đó, Hà Nội đã có 355/382 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 7 huyện, thị xã đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.
 

Nguồn: https://tuoitrethudo.com.vn/

Tag: Nông thôn mới Thành phố Hà Nội Xã nông thôn mới Xã nông thôn mới nâng cao