banner
Gửi trọn niềm tin tới Cộng Đồng

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả 10 Chương trình công tác toàn khoá

Tác giả: - 13/03/2021

Chiều 11/3, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ đã có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng tại Hội nghị lần thứ 3, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội (khóa XVII). Báo Kinh tế & Đô thị trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ phát biểu kết luận hội nghị

Thưa các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành,

Thưa các đồng chí đại diện Văn phòng Trung ương và các Ban Đảng Trung ương,

Thưa các đồng chí đại biểu tham dự hội nghị!

Với tinh thần trách nhiệm cao, sau một ngày làm việc rất khẩn trương, tích cực, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố lần thứ ba đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đã đề ra và thành công tốt đẹp. Các đồng chí Thành ủy viên và các đại biểu tham dự đã phát huy tinh thần trách nhiệm, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết vào các tờ trình, báo cáo của Ban Thường vụ Thành ủy. Qua tổng hợp, đã có … ý kiến phát biểu thảo luận tại các tổ; Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy đã tiếp thu, giải trình các ý kiến của các đại biểu tham dự Hội nghị. Ban Chấp hành đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị. Sau đây, tôi xin khái quát những kết quả chủ yếu, nổi bật của Hội nghị.

1. Đối với Chương trình công tác năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy 

Các ý kiến tại Hội nghị đều thống nhất đánh giá cơ quan chủ trì đã bám sát Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XVII, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố, 10 Chương trình công tác của Thành ủy khóa XVII, có tham khảo kinh nghiệm của các khóa trước; trên cơ sở đó đã định hướng các nội dung lớn để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong năm 2021 của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy; làm căn cứ để các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch hành động. 

Đối với các nội dung bổ sung, điều chỉnh so với Chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy đã ban hành, các đại biểu đều thống nhất đánh giá là cần thiết và phù hợp với tình hình thực tiễn, đảm bảo đúng thẩm quyền, phù hợp với chương trình công tác toàn khóa, góp phần giải quyết các vấn đề bức thiết của Thành phố giai đoạn trước mắt và những năm tiếp theo, đó là: (1) Nội dung "Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050" được điều chỉnh tiến độ từ Hội nghị Thành ủy lần thứ 5 (tháng 7/2021) sang Hội nghị Thành ủy lần thứ 6 (tháng 10/2021); (2) Nội dung "Nghị quyết chuyên đề của Thành ủy về công nghiệp văn hóa trên địa bàn thành phố Hà Nội"  được điều chỉnh tiến độ sớm 6 tháng từ Hội nghị Thành ủy lần thứ 8 (tháng 01/2022) sang Hội nghị Thành ủy lần thứ 5 (tháng 7/2021); (3) Bổ sung nội dung về "Các cơ chế, chính sách đặc thù cho công tác cải tạo chung cư cũ trên địa bàn Thành phố" vào Hội nghị Thành ủy lần thứ 4 (tháng 4/2021). Đồng thời, có ý kiến đề nghị điều chỉnh thẩm quyền xem xét, cho ý kiến đối với một số nội dung Ban Chấp hành ủy quyền cho Ban Thường vụ Thành ủy theo Quy chế làm việc của Thành ủy, như: Quy định phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực hạ tầng, kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội (thay thế Nghị quyết 08/2016/NQ-HĐND ngày 03/8/2016 và Quyết định 41/2016/QĐ-UBND ngày 19/9/2016); Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND ngày 05/12/2016 của HĐND Thành phố về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách;… Để đảm bảo tiến độ nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện, Ban Chấp hành thống nhất ủy quyền cho Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, cho ý kiến đối với 2 nội dung nêu trên.

2. Đối với 10 Chương trình công tác lớn của Thành ủy 

Các ý kiến thảo luận tại các tổ đều biểu thị sự thống nhất cao và đánh giá các chương trình công tác đã bám sát các quan điểm, chủ trương lớn, tinh thần của nghị quyết Đại hội 13 của Đảng cũng như chủ đề, các định hướng lớn, nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá, chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ 17; vừa tập trung những việc có tính cấp bách, vừa có tầm nhìn chiến lược lâu dài, có sự kế thừa các chương trình công tác của khóa trước và cập nhật, bổ sung những vấn đề mới và thực tiễn của Thành phố; đồng thời đánh giá cao các chương trình công tác, đặc biệt là các chương trình công tác mới, lần đầu được xây dựng, có tính thực tiễn rất cao, mang tầm vĩ mô nhưng cũng rất cụ thể, được chuẩn bị công phu, bố cục khoa học, nội dung toàn diện, chỉ tiêu, số liệu phù hợp, giải pháp rõ ràng, các khâu đột phá trúng và đúng, định hướng rõ về nguồn nguồn lực, có danh mục, tiến độ yêu cầu và đơn vị chủ trì với từng nhóm nội dung đảm bảo tính khả thi và đã tiếp thu tối đa các ý kiến góp ý. Mặc dù khối lượng nội dung rất lớn, phạm vi rộng nhưng các Ban Chỉ đạo với tinh thần trách nhiệm rất cao trước Đảng bộ đã tập trung nghiên cứu nghiêm túc, tổ chức hội thảo, lấy ý kiến của các đơn vị liên quan, tổng hợp biên soạn nhiều lần và đã tiếp thu hoàn thiện trình Ban Chấp hành sớm hơn dự kiến. Với sự chuẩn bị công phu như đã nêu, sự đồng thuận cao của các đại biểu hội nghị, truyền thống đoàn kết thống nhất của Đảng bộ Thủ đô, tôi tin tưởng rằng quá trình triển khai thực hiện các Chương trình công tác lớn của Thành ủy sẽ rất thuận lợi và đạt hiệu quả cao.

3. Đối với Báo cáo tài chính Đảng năm 2020, nhiệm vụ năm 2021 và Báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo năm 2020 của Ban Thường vụ Thành ủy: Qua tổng hợp các ý kiến góp ý trực tiếp tại các văn bản cho thấy Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố thống nhất cao với các Báo cáo. 

4. Về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng quốc phòng, an ninh, phòng, chống dịch Covid-19 hai tháng đầu năm 

Hai tháng đầu năm 2021, chúng ta vừa tập trung cao độ phòng, chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế, vừa triển khai công tác chăm lo cho Nhân dân Thủ đô đón Tết vui tươi, lành mạnh và an toàn, lãnh đạo chỉ đạo công tác chuẩn bị bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và đạt được những kết quả quan trọng, có thể khái quát trên một số mặt sau:

(1) Về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid19:

Xác định thực hiện nhiệm vụ “kép” vừa phòng, chống đại dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021, Thành uỷ chỉ đạo các cấp, các ngành tiếp tục thực hiện nghiêm túc Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Thành phố về công tác phòng, chống dịch; kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh, không để bùng phát, lây lan, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.

Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch sau khi ổ dịch tại 02 tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh lây lan sang một số địa phương khác, trong đó có thành phố Hà Nội, Thành ủy đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo kích hoạt toàn bộ hệ thống chính trị thực hiện các biện pháp phòng, chống đại dịch lên cao hơn một mức. Toàn Thành phố đã thực hiện xét nghiệm trên 50 nghìn người đi về từ tỉnh Hải Dương và các vùng có dịch trong dịp Tết; đồng thời thiết lập và quản lý an toàn các điểm phong tỏa, cách ly; dừng tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao tập trung đông người (chỉ tổ chức bắn pháo hoa nhân dịp Tết Nguyên đán tại 1 điểm và truyền hình trực tiếp cho cả nước được Trung ương và dư luận nhân dân đánh giá cao), tạm thời dừng đón khách tham quan tại các cơ sở di tích, đình chùa, tôn giáo, các điểm du lịch để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh trong cộng đồng. 

Tăng cường truyền thông để Nhân dân hiểu rõ tác hại của biến thể vi rút mới; thực hiện nghiêm khai báo y tế đối với những người từ vùng dịch về và khai báo trung thực; các quy định về phòng, chống dịch; thông điệp “5K”. Các đồng chí trong Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Thành phố, bí thư, chủ tịch quận, huyện, thị xã và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các quận, huyện, thị xã thực hiện nghiêm việc không rời khỏi Thành phố trong dịp Tết để tập trung chỉ đạo công tác phòng, chống dịch và chăm lo Tết cho Nhân dân.

Quang cảnh hội nghị

Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố và 5 Đoàn kiểm tra của Thành phố trực tiếp kiểm tra công tác phục vụ Nhân dân đón Tết và công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

Với sự nỗ lực, cố gắng của các cơ quan chức năng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị Thành phố, của người dân, cộng đồng doanh nghiệp và đặc biệt là của lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch, bác sỹ, nhân viên y tế, công an, quân đội, từ ngày 27/01/2021 đến nay, Thành phố ghi nhận 35 ca mắc mới ngoài cộng đồng. Đến hết ngày 28/02/2021, qua 13 ngày không xuất hiện ca mắc mới giai đoạn 4, Thành phố đã gỡ bỏ 18/18 địa điểm phong tỏa liên quan tới các ca mắc trên địa bàn Thành phố.

Với tinh thần tương thân, tương ái, cùng với việc tập trung phòng, chống dịch trên địa bàn Thành phố, Thành ủy đã chỉ đạo các cấp, ngành Thành phố và các doanh nghiệp, Nhân dân Thủ đô tặng tỉnh Hải Dương 2 tỷ đồng, 50 nghìn khẩu trang để góp phần chung tay cùng tỉnh Hải Dương chống dịch và tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ trực tiếp các địa phương và tỉnh Hải Dương sản xuất, lưu thông hàng hóa trong điều kiện dịch ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động của Nhân dân và doanh nghiệp. Thành phố đã tổ chức trang trọng Lễ trao tặng, tôn vinh các Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú và tuyên dương, khen thưởng kịp thời 20 bác sỹ, nhân viên y tế có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

(2) Về kết quả phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Quý I/2021 ước thực hiện đạt 67.601 tỷ đồng, đạt 26,9% dự toán; trong đó, thu từ hoạt động XNK đạt 4.500 tỷ đồng, đạt 24,2% dự toán, tăng 11,5% so cùng kỳ; thu nội địa đạt 63.100 tỷ đồng, đạt 29,1% dự toán, tăng 1,2% so cùng kỳ. Chi ngân sách địa phương Quý I/2021 ước thực hiện là 13.511 tỷ đồng, đạt 12,4% dự toán; trong đó: Chi đầu tư phát triển là 3.371 tỷ đồng, đạt 6% dự toán; chi thường xuyên là 10.139 tỷ đồng, đạt 21,4% dự toán.

Kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn ước đạt 2.345 triệu USD, tăng 12,7% so với cùng kỳ năm trước; kim ngạch nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn ước đạt 5.402 triệu USD, tăng 25,7% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 2 thág giảm 0,5% so với bình quân cùng kỳ.

Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 7,5% so với cùng kỳ năm trước, tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán ra và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội ước đạt 100 nghìn tỷ đồng, tăng 4,9% so cùng kỳ; đảm bảo cung ứng hàng hóa phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán. Hoạt động sản xuất nông nghiệp tập trung chủ yếu vào thu hoạch cây màu vụ đông, gieo cấy lúa và cây màu vụ xuân. Tiếp tục đẩy mạnh tái đàn lợn hiện có 1,28 triệu con, tăng 24,3% so với cùng kỳ năm trước. 

Công tác quy hoạch đạt được nhiều kết quả đột phá với quan điểm quy hoạch đi trước một bước; theo thẩm quyền, Ban Thường vụ đã cho ý kiến về Quy hoạch phân khu nội đô để các cơ quan liên quan hoàn thiện trình phê duyệt quy hoạch để có các định hướng triển khai các quy hoạch nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội và Ban Thường vụ đã thống nhất rất cao cho định hướng về Quy hoạch phân khu sông Hồng và đề nghị các cơ quan liên quan làm việc với các Bộ, ngành thống nhất và hoàn thiện đồ án trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, dự kiến hoàn thành phê duyệt trong Quý II/2021.

Công tác an sinh, phúc lợi xã hội được đảm bảo, nhất là các đối tượng chính sách, các Mẹ Việt Nam anh hùng, cán bộ lão thành cách mạng, người có hoàn cảnh khó khăn, không để người dân bị thiếu đói, mọi người dân được vui Tết, đón Xuân no ấm.

Công tác quốc phòng, an ninh, được chú trọng; chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp, lực lượng, phương tiện nhằm bảo đảm tốt nhất trật tự, an toàn xã hội.

Thưa các đồng chí!

Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khoá XVII đã thành công tốt đẹp. Tôi đề nghị các Ban Chỉ đạo và các cơ quan chủ trì sớm tiếp thu, hoàn thiện đảm bảo các nội dung, chương trình phải thực sự khoa học, nội dung Chương trình dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện và dễ kiểm tra, giám sát để trình Ban Thường vụ Thành ủy ký ban hành.

Với truyền thống đoàn kết, thống nhất, hợp tác, trách nhiệm, bản lĩnh, chủ động, sáng tạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, tôi tin tưởng rằng trên cơ sở những nội dung đã được thông qua tại Hội nghị hôm nay, từng đồng chí Thành ủy viên, trên cương vị công tác của mình, với trách nhiệm của người đứng đầu, sẽ quyết liệt, năng động, sáng tạo, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt và hiệu quả các Chương trình công tác; các cấp, các ngành theo chức năng, nhiệm vụ sẽ bắt tay ngay vào tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch đã đề ra nhằm sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố đi vào cuộc sống, phấn đấu hoàn thành cao nhất mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ.

Trên tinh thần đó, tôi xin tuyên bố bế mạc Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khoá XVII. 

Chúc các đồng chí mạnh khoẻ, hoàn thành tốt trọng trách của mình trước Đảng bộ và Nhân dân Thủ đô! 

Xin trân trọng cảm ơn./.

 

 


Nguồn: kinhtedothi.vn