banner
Gửi trọn niềm tin tới Cộng Đồng

Nông thôn mới kiểu mẫu

STT Tiêu đề Năm Số quyết định Ngày quyết định File
1 Quyết định đạt nông thôn mới của huyện Thanh Trì 10/03/2021
2 Quyết định đạt nông thôn mới của huyện Đan Phượng 10/03/2021
3 Quyết định đạt nông thôn mới huyện Hoài Đức 2017 1621/QĐ-TTg 25/10/2017
4 Quyết định đạt nông thôn mới của huyện Gia Lâm 2018 1180/QĐ - TTg 13/09/2019
5 Quyết định đạt nông thôn mới huyện Đông Anh 2016 1891/QĐ-TTg 10/03/2021