TRANG CHỦ LIÊN HỆ
Liên kết Website
UBND TP Hà Nội
Sở NN&PTNT Hà Nội
Sở KHCN Hà Nội
Báo Hà Nội mới
Báo Nhân Dân
Sở KHĐT Hà Nội
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Trung tâm Khuyến nông Nghệ An
Trung tâm Khuyến nông DakLak
Trung tâm Khuyến nông Bắc Giang
Cổng thông tin CT NTM Trung ương
Thống kê truy cập
Số người đang online: 11
Tổng số lượt truy cập: 74119
Liên hệ quảng cáo
Liên hệ: 04.33530571
Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới Thành phố Hà Nội.
Quyết định 1799/QĐ-UBND ngày 20/03/2017 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thành lập Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới Thành phố Hà Nội.


I. Thành lập Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội

1. Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội (gọi tắt là Văn phòng Điều phối nông thôn mới Thành phố) thực hiện chức năng tham mưu giúp Ban Chỉ đạo Chương trình số 02 củaThành ủy về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, từng bước nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2016 - 2020”, giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố quản lý và tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nôngthôn mới trên địa bàn thành phố Hà Nội.

2. Văn phòng Điều phối nông thôn mới Thành phố có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước và ngân hàng theo quy định của pháp luật.

3. Trụ sở của Văn phòng Điều phối nông thôn mới Thành phố đặt tại trụ sở của Chi cục Phát triển nông thôn Hà Nội, số 73 đường Lê Hồng Phong, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

II. Nhiệm vụ,quyền hạn của Văn phòng Điều phối nông thôn mới Thành phố

1. Tham mưu xây dựng Chương trình Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2016 - 2020 (gọi tắt là Chương trình) và những năm tiếp theo. Xây dựng kế hoạch chỉ đạo thực hiện Chương trình.

2. Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của Ban Chỉ đạo Chương trình, dự trù kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo. Xây dựng kế hoạch phối hợp kiểm tra, giám sát và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị và địa phương tham gia thực hiện Chương trình.

3. Tham mưu xây dựng kế hoạch vốn, phân bổ và giám sát tình hình thực hiện vốn ngân sách và các nguồn vốn huy động khác để thực hiện Chương trình.

4. Theo dõi, tổng hợp, báo cáo, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình và kiến nghị những vấn đề mới phát sinh.

5. Nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách và cơ chế phối hợp hoạt động liên ngành để thực hiện có hiệu quả Chương trình trên địa bàn Thành phố.

6. Tham mưu, giúp Ban Chỉ đạo Chương trình trong việc đôn đốc tiến độ triển khai nhiệm vụ của các thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình và tiến độ thực hiện Chương trình trên địa bàn Thành phố để báo cáo Trưởng ban Ban Chỉ đạo Chương trình.

7. Chuẩn bị nội dung, chương trình cho các cuộc họp, hội nghị, hội thảo và các báo cáo theo yêu cầu của Trưởng ban Ban Chỉ đạo Chương trình và Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố.

8. Tổ chức công tác thông tin tuyêntruyền, đào tạo, tập huấn những đối tượng tham gia thực hiện Chương trình.

9. Nghiên cứu, đề xuất với Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành theo thẩm quyền.

10. Tổ chức công tác quản lý hồ sơ, nhân sự, tài liệu, cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị phục vụ Chương trình theo quy định.

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban Ban Chỉ đạo Chương trình và Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố giao.

 
THƯ VIỆN HÌNH ẢNH
VIDEO VỀ NÔNG THÔN MỚI
VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội
Địa chỉ: số 73 Lê Hồng Phong - Hà Đông - Hà Nội Điện thoại: 024.33602178; Di động: 0934986899, Email: nvchisxttmnnhanoi@gmail.com
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Chí - Phó Chánh văn phòng Thường trực